მოგესალმებათ ექსეპტის დედუქციური დეპარტამენტი
მოგესალმებათ ოფიციალური ექსეპტის დედუქციური დეპარტამენტის მომხმარებელთა სამსახური. ჩვენი მიზანია რეგისტრირებულ მომხმარებელთან კომუნიკაცია და მათთვის სასურველი ინფორმაციის მიწოდება. მიმდინარე გვერდზე ხდება aID-ის რეგისტრაცია.