მოგესალმებათ მომხმარებელთა სამსახური
მოგესალმებათ ოფიციალური ექსეპტის მომხმარებელთა სამსახური. ჩვენი მიზანია რეგისტრირებულ მომხმარებელთან კომუნიკაცია და მათთვის სასურველი ინფორმაციის მიწოდება. ამ გვერდზე ხდება ACCEPT ID-ების გაცემა და ასევე მოთხოვნისამებრ სერთიფიცირებული - მესამე ჯგუფის სტატუსის მიღება.
რეგისტრაცია - ექსეპტ აიდის მიღება